NATÜREL TİFTİK İHALESİ

              S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin 06.06.2018 tarih, 485 sayılı yazılarında; Birlik depolarında mevcut 40.000 Kg.( 40 Ton) 2018 yılı mahsulü natürel tiftik, açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır. Satış (40 tonun) tamamı için tek seansta gerçekleştirilecektir.

Açık artırma 19 HAZİRAN 2018 tarihinde Salı günü saat 11.00'de Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsasında yapılacağı bildirilmektedir.

Satış gerçekleşmediği takdirde 03 TEMMUZ 2018 tarihinde Salı günü aynı saat ve aynı adreste tekrarlanacağı belirtilmektedir.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Malî ve İdarî İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyenlerin Birliğin Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.