TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA VERİLECEK İDARİ EĞİTİM

      İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ nün 26.04.2018 tarih, 1186 sayılı yazılarında; 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 4. maddesi gereğince Bakanlığımız Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı gereğince Mayıs ayı içerisinde Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında İdari Eğitim verileceği belirtilmiş olup, eğitime katılmak isteyen katılımcıların ekte mevcut olan listeyi doldurularak en geç 03.05.2018 tarihi mesai bitimine kadar, dilekçe ile İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.EĞİTİM FORMU.pdf