Büyükbaş-Küçükbaş Deri Sakatat Satışı

      Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nün  13.03.2018 tarih, 17448 sayılı yazılarında; Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 aylarını kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları 10.04.2018 Salı günü, Büyükbaş hayvan sakatatlar, Yan Ürünler (Sığır penis ve Kırkbayır Dahil), Hayvansal yağlar ile Küçükbaş sakatatları 11.04.2018 Çarşamba günü ihale ile satılacağı belirtilmektedir.

İhale Saatleri:

Büyükbaş deri (Kelle Derisi Dahil) İhalesi ve Küçükbaş deri ve bağırsak ihalesi :  10.04.2018 Saat:14:00

Büyükbaş sakatat ve yan ürün ile hayvansal yağ ihalesi ve Küçükbaş sakatat ihalesi :  11.04.2018 Saat:14:00'de yapılacaktır.

Geçici Teminat Tutarları:

Büyükbaş deri için                                       :            50.000,00 TL

Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için            :             50.000,00 TL

Hayvansal yağ için                                      :            15 .000,00 TL

Küçükbaş deri ve bağırsak için                   :             15.000,00 TL

Küçükbaş sakatat İçin                                 :             20.000,00 TL

Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren en az 30 gün süreli olacak şekilde düzenlenecektir. İhale firmanızda kalması halinde Kati Teminat geçici teminatın iki katı olacak olup süresi 14.05.2018 tarihine kadar olacaktır. Kurban Kesiminden ortaya çıkacak olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ve bağırsakların dahil olduğu belirtilmektedir.

1-   İhaleye katılacak olanlar her ihale için 50,00 TL karşılığında şartname almaları zorunludur. Satışa ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından ve Kombinamızdan 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

2-   İhalede teklif verenler zarfların açılışı sırasında hazır bulunabilirler. Faksla yapılan teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eksik evrak ve Birim Fiyat Teklifindeki Fiyat yanlışlığı ihaleden atılma sebebidir.

3-    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihale, Genel Müdürlüğünce her aşamada iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesinden dolayı istekliler herhangi bir hak iddia edemezler.Evraklar zarfın içerisine konarak Zarfın ön tarafına firma adı, işin adı, ihale tarihi ve saati Zarfın arka kısmı kaşe ve imza edilerek Genel Müdürlüğümüz Genel evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğü’ne elden veya posta ile 10.04.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar B.baş deri (kelle derisi dahil) ve Küçükbaş deri ve bağırsak evraklarını, 11.04.2018 Çarşamba günü saat:14:00'a kadar B.baş sakatat ve yan Ürün ile hayvansal yağ ve Küçükbaş sakatat ihale evraklarını teslim edeceklerdir. Bu saatlerden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacağı bildirilmiştir.