Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden tarafımıza intikal eden 21.03.2018 tarih ve 0512/4797 sayılı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nın yazısına atıfla; ülkemizin taraf olduğu ADR Sözleşmesine bağlı olarak muhtelif IBC, ambalajların, basınçlı kapların yurt dışından alınan tasarım/üretim onayları ile periyodik muayeneleri; ülkemiz trafik tesciline kayıtlı ADR/Taşıt Uygunluk Belgelerinin verilmesi ve ilgili muayene/testlerine ilişkin detaylı açıklama yapıldığı bildirilmektedir.
Söz konusu yazıya  https://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinde “DUYURULAR” bölümünden ulaşılabilmektedir.

              İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.