SANAYİ SİCİL BELGESİ

            Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2018 tarih, 607168281-120.02.01-7530 sayılı yazılarında; 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici madde eklenmiştir. Bu madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirildiği belirtilmektedir.

Sanayi Sicil Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ancak sanayi siciline kayıt olmayan firmaların idari para cezasına maruz kalmamaları için gerekli işlemlerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlanması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bilgi ve irtibat için ; İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü / (258) 2614343