SANAYİ SİCİL BELGESİ

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarihli ve 336 sayılı yazılarında; 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamına alındığı , ayrıca Kanuna eklenen 3 üncü madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmektedir.

 

Sanayi siciline kayıt zorunlu olup, olmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir.