AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan  24.01.2018 tarih, 10377 sayılı yazılarında; Avrupa Birliği mevzuatına uyum ile birlikte küresel ölçekte önem arz eden sorunlara ülke bazında gerekli katkının sağlanması, gerekse de evrensel kaynaklı ambalaj atıkları toplama verim ve kalitesini yükseltmek adına Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği revize edilerek 27.12.2017 tarih ve 32083 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış, 01.01.2018 tarihi itibari ile de yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

              Mezkur Yönetmelik ile atık üreticilerinin yükümlülükleri ise 13. Maddede düzenlenmiş olup, bu çerçevede;

A.      Belediye yönetim sistemi içerisinde yer alan atık üreticileri:

1.      İlgili mahalli idarece hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş bir ambalaj atıkları yönetim planı çerçevesinde faaliyetler yürütülüyorsa,

 

·          Bu kapsamda yer alan atık üreticileri (Atık getirme merkezi kurmuş olsa dahi AVM ve satış noktaları gibi atık üreticileri de dahil) faaliyetleri sonucu oluşan ambalaj atıklarını oluştukları noktada diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine (Yönetmeliğin Altıncı Bölümünde tanımlanan toplama sistemi) veya atık getirme merkezlerine vermekle.

 

·        Sanayi işletmeleri ise oluşan ambalaj atıklarını cinslerine göre ayrı biriktirilmesi ve dilemeleri halinde belediyenin toplama sistemine veya ilgili alanda faaliyet gösteren atık işleme (toplama-ayırma, geri dönüşüm/kazanım) tesislerine vermekle

 

2.     Yönetim planının hazırlanmadığı ve/veya yönetim planı bulunmasına rağmen Yönetmeliğin Altıncı Bölümünde tanımlanan toplama sisteminin oluşturulmadığı durumunda, ilgili atık üreticilerinin oluşan ambalaj atıklarını oluştukları noktada diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve ilgili alanda faaliyet gösteren atık işleme (toplama-ayırma, geri dönüşüm/kazanım) tesislerine vermekle,

 

B.      Belediyenin yönetim sistemi dışında yer alan atık üreticileri:

 ·         Belediye sınırları dışında bulunan her türlü atık üreticisi (Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ve organize sanayi bölgeleri bünyesindeki tüm tesisler dahil) ambalaj atıklarının oluştukları noktada diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve dilemeleri halinde belediyenin toplama sistemine veya ilgili alanda faaliyet gösteren atık işleme  (toplama-ayırma, geri dönüşüm/kazanım) tesislerine vermekle, yükümlü tutulduğu belirtilmektedir.