Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Anketi

             Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin 04.01.2018 tarih, 190 sayılı yazılarında; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım alanında dış Pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen https://goo.gl/forms/jOTawYOoD0JPmhaE3 adresinde yer alan elektronik anket formunun doldurulması talep edildiği belirtilmektedir.