9. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” nin 05.01.2018 tarih, 310 sayılı yazılarında; UKAY’ 2018 Organizasyon Komitesinin ilettiği yazıda, “Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD)” tarafından çevre teknolojilerinin paylaşılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile ülkemizde her yıl farklı bir şehirde, o şehirdeki üniversite ile işbirliği yapılarak düzenlenen “Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi” nin  9 uncusu olan UKAY ‘2018 Kongresi’nin Selçuk Üniversitesi ile 9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde  Konya’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör yöneticilerini buluşturacak olan kongrenin, çevre konularına ilişkin güncel bilimsel bilgilerin aktarılması ve çevre bilincinin arttırılmasında etkili bir platform olacağı öngörülmektedir.

Sürdürülebilir çevre anlayışı içerisinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışılacağı, çözüm önerilerinin ortaya konulacağı ve karşılıklı deneyimlerin aktarılacağı paneller ile sanayi – üniversite-kamu-belediye- sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca belediyelerin sorunlarının, karşılaştıkları problemlerin tartışılıp, çözüm önerilerinin görüşülebileceği bir “Belediye Sorunları Paneli” ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması, geri kazanılması ve uygun bir şekilde uzaklaştırılması konularının tartışılacağı “Özel Sektörde Atık Yönetimi Paneli” düzenleneceği belirtilmiştir. Kongrenin duyuru metni ekte yer almaktadır.  KATI ATIK YÖNETİM KONGRESİ.pdf