Engelli Erişim Kanunu Hakkında

             Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ ndan alınan yazıda; 01/07 /2005 tarih 5378 Sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Engelliler Hakkındaki Kanununda (Ek:6 /2/ 2014-6552 144 md: Yeniden düzenleme 18 /11/ 2014-6567,1 md) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi izin ve çalışma ruhsatı verilmez, denilmektedir.

Ayrıca Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 07 /07/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir, denilmektedir.

Bu doğrultuda şehrimizde toplu taşıma hizmeti vermekte olan araçların 07 /07 /2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirmesi gerekmektedir. 2015 model ve üzeri modele sahip araçlar engelli erişimine uygun olmaması durumunda Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce izin belgesi düzenlenememektedir.

İlgililerin cezai müeyyideye maruz kalmaması için gerekli işlemleri yapması gerekmektedir.

Engelliler Hakkında Kanun,.pdf