Hijyen Eğitimi Belgeleri Hk

           Denizli Fırıncılar Odası’ ndan alınan 2017 tarih, 49 sayılı yazılarında; Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin 2 numaralı ekinin 10’uncu maddesindeki “ Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık ; ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar.” Hükmüne istinaden; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Federasyonumuz arasında protokol 18.01.2017 imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında 04.07.2017 tarihinde ekmek sektöründe çalışanlara hijyen eğitim kursu düzenlenmiştir. 1. Etap, Hijyen Eğitim Kursu tamamlanmış olup belgeyi almayanlar için yeni bir eğitim yapılacaktır.

Bu eğitim sadece, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında yapılmakta olup; Hijyen Eğitim yönetmeliği kapsamındaki Hijyen Eğitimleri ile karıştırılmamalıdır.

Protokol kapsamında verilen eğitimlerin geçerlilik süresi 5 yıl olup; ekmek üretim, dağıtım ve satışında çalışan ve bugüne kadar eğitim almamış veya geçerlilik süresi sona ermiş personel hijyen eğitim belgelerini almak zorundadırlar.

Hijyen Belgesi Eğitimine katılacak üyeler; başvuru formu ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi 16000100 (KUTA) hesabına yatıracakları 95,00 TL’lik (eğitime katılacak kişi adına) banka dekontu ve evraklar ile birlikte en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar Denizli Fırıncılar Odasına müracaatlarını yapmaları gerektiği belirtilmektedir.

Denizli Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2018 yılından itibaren Hijyen Eğitim Belgelerinin kontrollerini yapacaktır. İlgililerin cezai işleme maruz kalmamaları için 30 Kasım 2017 tarihine kadar Denizli Fırıncılar Odası’ na başvurmaları gerekmektedir.       Hijyen Eğitimi Başvuru Formu.pdf