SGK Ertelen Prim Borçları Ödeme Takvimi

Denizli SGK İl Müdürlüğünden alınan 11 Ekim 2017 tarihli yazıda;

Bilindiği üzere, İşverenlerimizin Kuruma ait 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat aylarına ait işveren prim borçları 2017/Ekim, 2017/ Kasım ve 2017/Aralık’ta ödenmek üzere ertelendiği, ertelenen prim borçlarının ilk ödemesinin bu ay yapılacağı belirtilmektedir.

Ertelenen prim borçları ile ilgili hazırlanan basın bildirisi e-mail ekinde gönderilmekte olup, ekte yer alan bildirinin üyelerimiz ile paylaşılması, işverenlerimizin bilgilenmesi ve  ertelenen borçların ödenmemesi durumunda ortaya çıkacak olan mağduriyetlerin önlenmesi açısından büyük önem arzetmektedir.