2. Uluslararası İş Kadınları Forumu ve B2B Fuarı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda,

T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Manama Büyükelçiliğimizden alınan yazılara atfen, anılan Büyükelçiliğimizi ziyaret eden Bahreyn İş Kadınları Cemiyeti (BBS) üyelerinin, Bahreyn Kralı Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa’nın eşi ve aynı zamanda Kadın Yüksek Konseyi Başkanı olan Prenses Sabikha Al Khalifa’nın himayesinde, 13 – 15 Kasım 2017 tarihlerinde “Global Business Trends for Women in Engineering” temalı 2. Uluslararası İş Kadınları Forumu ve B2B fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu forumda kadınların bölgede ve dünyadaki ekonomik rolünün ele alınacağı, bu kapsamda, Türkiye’den de konuşmacılarının davet edilmesinin planlandığı ve Forum’a Türk kadın derneklerinin katılımından memnuniyet duyulacağı vurgulanarak, katılım ücretinin 500,- ABD Doları olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, B2B fuarında, başta gayrimenkul yatırımcıları olmak üzere, ülkemizden çeşitli sektör temsilcilerinin 1.000,- ABD Doları ücret karşılığında stant açabilecekleri ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Denizli Ticaret Odası

AB ve Dış İlişkiler Birimi