BOBİ FRS Tanıtım Toplantısı

Bilindiği üzere Kurumumuzun asli işlevi finansal raporlama ve bağımsız denetim alanını düzenleyerek bağımsız denetim alanında etkin bir kamu gözetimi yapmak suretiyle bağımsız denetimin kalitesini artırmak ve doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlayarak yatırımcıların çıkarlarını ve kamu yararını korumaktır.

Bu doğrultuda, gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal tabloların düzenlenmesini amaçlayan “Büyük ve Orta Boy işletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Standart bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmeler tarafından 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır.

BOBİ FRS’nin tanıtımı, içeriği hakkında paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve mevcut düzenlemelerden farklarının ortaya konulması amaçlarıyla Kurum um uz tarafından 10 Ekim 2017 tarihinde Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu Kuşpınar Mahallesi, 1282 Sokak No:3, 20150 Pamukkale/Denizli’de (Denizli Lisesi Bahçesi) BOBİ FRS tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Ayrıca, BOBİ FRS Tanıtım Toplantısı için hazırlanan afiş ve açıklamalar Kurumumuzun internet sitesinde yer almaktadır.