KOBİGEL Destek Programı Bilgilendirme Seminerleri

KOSGEB Denizli İl Müdürlüğünden alına yazıda;   

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında KOSGEB Başkanlığımızca imalat sanayi sektörüne yönelik “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” başlığında,

1.            Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
2.            Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin Üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
3.            Katına değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4.            İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5.            Mikro Ölçekli işletmelerde tasarım-mühendistik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
6.            Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
7.            Enerji verimliliğinin arttırılması
8.            Yeşil üretime geçiş
Alt ballıklarında 8 farklı teklif çağrısı hazırlanmıştır. Başvuru yapabilecek işletmeler ile ilgili başvuru koşullan ekte yer almaktadır.
Proje başvurulan 11 Eylül- 20 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacak KOBİGEL destek programı ile İlgili KOSGEB Müdürlüğünce bilgilendirme ve proje hazırlama seminerleri aşağıda belirtilen tarihlerde KOSGEB Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır. 
 
 
SIRA NO
SEMİNER TARİHİ
SEMİNER ADI
SEMİNER SAATİ
1
21 EYLÜL 2017
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
10:00 – 11:00
2
28 EYLÜL 2017
10:00 – 11:00
3
6 EKİM 2017
10:00 – 11:00
4
12 EKİM 2017
10:00 – 11:00