Türk Eximbank'a Yapılan Kredi Başvuruları Hakkında

 

                Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin 26.07.2017 tarih, 11701 sayılı yazısında; Türk Eximbank’ın 18.07.2017 tarih, ve 51865464/98 sayılı yazıları aşağıda sunulmuştur.

Son günlerde bazı şahısların Eximbank kredi başvurularının olumlu sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceklerini veya kredi işlemlerini hızlandırabileceklerini ifade ederek maddi menfaat temin etmek amacıyla sizler ile diyalog kurmak istediği yönünde duyumlar alındığı aktarılmaktadır.

İhracatçılarımızın mağduriyet yaşamamasını teminen haksız ve yersiz yere sunulan bu ve benzeri tekliflere kesinlikle itibar etmemeleri belirtilmektedir.