Ekmek Hijyen Eğitimleri

 

            İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nden alınan yazıda; Sofralarımızda  önemli bir yere sahip olan ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri, ile ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, muhafazası, taşınması ve pazarlanmasına ilişkin kurallar ve ürünlerin sahip olması gereken özellikler 01.04.2012 tarihinde 28163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde belirlendiği aktarılmıştır.

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 2 nolu ekinin 10. Maddesinde “ Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren  gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık, ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar.” Hükmü gereği Bakanlığımız ile ilgili meslek odaları arasında protokoller imzalandığı belirtilmiştir.

Bu Protokol kapsamında İlimizde eğitimler verilmektedir. İlk eğitim 04.07.2017 tarihinde ekmek sektörü çalışanlarından 102 kişinin katılımı ile düzenlendiği belirtilmiştir.

Bu eğitim sadece  Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında  yapılmakta olup, Hijyen Eğitim yönetmeliği kapsamındaki Hijyen Eğitimleri ile karıştırılmamalıdır.

Protokoller kapsamında verilen eğitimlerin geçerlilik süresi 5 yıl olup, ekmek üretim, dağıtım ve satışında çalışan ve bu güne kadar eğitim almamış veya eğitiminin geçerliliği sona ermiş personelin meslek odalarına başvurarak söz konusu eğitime katılım taleplerini iletmeleri belirtilmiştir.