2017/10 Sayılı Genelge

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 2017/10 sayılı Genelge’nin 05.05.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği; bahsi geçen ve bir örneği ekte yer alan Genelge'ye buradan ulaşılabileceği belirtilmektedir.