Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Eğitimi Hk

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4’üncü maddesinde; “İdari eğitim : Servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitim” , “Servis sorumlusu: Yetkili muayene servisinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişi’’ şeklinde tanımlamaktadır.

 Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından Mayıs ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez İdari Eğitim düzenlenmesi planlanmakta olup eğitime katılım için başvurular il müdürlüklerimiz aracılığıyla alınacaktır. 2017 yılının Mayıs döneminde planlanan İdari Eğitim için duyuru Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayınlamış olup, bu çerçevede, 03.05.2017 tarihine kadar il müdürlüğüne yapılan başvuruların kabul edilmesi ve ekteki formata uygun şekilde başvuru listesinin 10.05.2017 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda sevgi.unlu@sanayi.gov.tr e-posta adresine ve yazı ile Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. FORM.pdf