Sanayi Sicil Belgesi

               Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ nden alınan yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. Maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin vermek zorunda oldukları bir önceki yıla (2016) ait faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2017 (kanuni süre) tarihine kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr  adresinden sisteme girmeleri istenmektedir.

              Yapılan sistem taramasında İlimizdeki Sanayi Sicil Belgesine sahip 3275 işletmeden 2293 işletmenin 2016 yılı Yıllık İşletme Cetvelini vermediği tespit edilmiş olup, işletmelerin idari para cezasına maruz kalmaması için belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri yerine getirmeleri istenmektedir.