CPV - CPA Dönüşüm Listesi Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan bildirildiği üzere, Kamu İhale Kurumu tarafından kullanılan Kamu Satın Alma Sözlüğü’nün (CPV) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, (CPA – Statistical Classification of Products by Activity) kodlarına dönüşüm listesinin buradaki internet adresinde  yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,