Enerji ve Madencilik Alanlarında Faaliyet Gösteren Türk Firmalarına İlişkin Bilgi Anketi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, üçüncü ülkeler işbirliğinde Afrika ülkelerine, Türk ve yabancı Eximbankların finansman desteği ile enerji ve madencilik sektörlerinde ortak yatırım fırsatlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda, ilgili Bakanlık ile paylaşılmak üzere, Afrika’da enerji ve madencilik sektörlerinde yatırımları bulunan veya ticari faaliyet gösteren üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/Anket/357 bağlantısında yer alan bilgi anketini en geç 20 Mart 2017, Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmaları rica olunur.